Σεμινάρια

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 


Digital Communication Strategy

Σεπτέμβριος 2018

Διάρκεια: 12 ώρες

How to Deal with The Crisis of GDPR and e-Privacy

Σεπτέμβριος 2018 

Διάρκεια: 3 ώρες  

How to Write for Business

Σεπτέμβριος 2018 

Διάρκεια: 3 ώρες  

Customer Experience Excellence

Αναμένεται Ημερομηνία

Διάρκεια: 3 ώρες  

Effective presentation

Αναμένεται Ημερομηνία

Διάρκεια: 4 ώρες

Πρόγραμμα Πωλήσεων – B2B

Αναμένεται Ημερομηνία

Διάρκεια: 6 ώρες  

Effective negotiations

Αναμένεται Ημερομηνία

Διάρκεια: 8 ώρες  

Media Training and Crisis Management

Αναμένεται Ημερομηνία

Διάρκεια: 4 ώρες  

Media Training για Media Trainers

Αναμένεται Ημερομηνία

Διάρκεια: 4 ώρες

How to Manage the Crisis of Fakenews

Αναμένεται Ημερομηνία

Διάρκεια: 4 ώρες

How to Build and Be Exposed in Networks

Αναμένεται Ημερομηνία

Διάρκεια: 4 ώρες

Media Training and Crisis Management για δυνατούς υποψήφιους

Αναμένεται Ημερομηνία

Διάρκεια: 4 ώρες