Σεμινάρια

Digital Communication Strategy

Σεπτέμβριος 2018

Διάρκεια: 12 ώρες

Περισσοτερα

How to Deal with The Crisis of GDPR and e-Privacy

Σεπτέμβριος 2018

Διάρκεια: 12 ώρες

Περισσοτερα

Customer Experience Excellence

Αναμένεται ημερομηνία

Διάρκεια: 8 ώρες

Περισσοτερα

Effective Presentation

Αναμένεται ημερομηνία

Διάρκεια: 8 ώρες

Περισσοτερα

How to Write for Business

Αναμένεται ημερομηνία

Διάρκεια: 8 ώρες

Περισσοτερα

Media Training and Crisis Management

Αναμένεται ημερομηνία

Διάρκεια: 4 ώρες

Περισσοτερα

Effective Negotiations

Αναμένεται ημερομηνία

Διάρκεια: 12 ώρες

Περισσοτερα

 Media Training για Media Trainers

Αναμένεται ημερομηνία

Διάρκεια: 4 ώρες

Περισσοτερα

Πρόγραμμα Πωλήσεων – B2B

Αναμένεται ημερομηνία

Διάρκεια: 4 ώρες

Περισσοτερα

How to Build and Be Exposed in Networks

Αναμένεται ημερομηνία

Διάρκεια: 4 ώρες

Περισσοτερα

Media Training and Crisis Management για Δυνατούς Υποψήφιους

Αναμένεται ημερομηνία

Διάρκεια: 4 ώρες

Περισσοτερα

How to Manage the Crisis of Fakenews

Αναμένεται ημερομηνία

Διάρκεια: 4 ώρες

Περισσοτερα