Effective Negotiations

Effective Negotiations

Effective Negotiations

Σε αυτό το εκπαιδευτικό εργαστήρι παρουσιάζουμε μέσα από ένα βιωματικό τρόπο όλες εκείνες τις δεξιότητες, ικανότητες, επικοινωνιακές τεχνικές και πρακτικές συμβουλές ώστε να βοηθήσει κάθε συμμετέχοντα να “ακονίσει” τις ικανότητες του και να ανταμειφθεί για αυτές στην συνέχεια.

Το μάθημα παρέχει δεκάδες ασκήσεις, case studies και παραδείγματα διαπραγματεύσεων κοινών θεμάτων και προβληματισμών όπως η αύξηση της τιμής πώλησης, η μείωση της τιμής αγοράς, η προώθηση της ομαδικής εργασίας, τα αντικρουόμενα συμφέροντα, οι διαγνωστικές ερωτήσεις, η επίλυση συγκρούσεων.

Στο εργαστήρι θα βρείτε τρόπους: 

  • Να συγκεντρώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες πριν από την διαπραγμάτευση
  • Να διαχειριστείτε τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε πολλά εμπλεκόμενα μέρη
  • Να μπείτε στη “θέση” της αντίθετης πλευράς
  • Να αξιοποιήσετε το συγκριτικό σας πλεονέκτημα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος Οι συμμετέχοντες θα είναι έτοιμοι:

  • Να επιλέγουν το σωστό είδος διαπραγμάτευσης (επιμεριστική ή συνθετική)
  • Να βρίσκουν την καλύτερη εναλλακτική και τα συμφέροντα της δική τους και της άλλης πλευράς
  • Να επιδεικνύουν ευελιξία
  • Να διαχειρίζονται άψογα τις αντιρρήσεις
  • Να διαχειρίζονται ένα δύσκολο συνομιλητή

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στελέχη επιχειρήσεων, Τμήματα αγοράς, Τμήματα προώθησης , Τμήματα πωλήσεων.