Πιστοποιήσεις

Αναγνωρισμένες Πιστοποιήσεις

Η how2grow είναι εγκεκριμένο  από την ACTA A.E εκπαιδευτικό κέντρο  σύμφωνα με το πρότυπο Quality Training Label.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του φορέα μας είναι εγκεκριμένα  από την ACTA A.E. σύμφωνα με το πρότυπο Quality Training Label επιπέδου Basic.

Η how2grow σε συνεργασία με τον φορέα  ACTA AE παρέχει  στους συμμετέχοντες των προγραμμάτων της τη δυνατότητα Πιστοποίησης  γνώσεων QTL BASIC με τη χορήγηση των σχετικών πιστοποιητικών.